CHORDS: Rizky Ayuba – Kimi No Toriko Chord Progression on Piano & Ukulele

Kore wa piano, ukurere, gitā, kībōdo de no rizukī ayuba ni yoru kimi no toriko no waondesu.
           G
Ki minno tori ko ni natte
     A
Shimae ba kitto
       F#m
Kono atsu wa jyujitsu
    Bm
Suru no motto
     Em
Uwasa no dori-min
   A    D D7
Ga-wu surenaide
        G    
Demo kimochi wo tsutaete
     A
 shimaeba itsuka
       F#m     
Kono yume wa samete shimae 
  Bm
darau na	

FEATURED: The Medical Benefits of Music as a Pianist.

  Em
Aoi kage ga
   A      D
Yurureru machikato
           G
Ki minno tori ko ni natte
     A
Shimae ba kitto
       F#m
Kono atsu wa jyujitsu
    Bm
Suru no motto
     Em
Uwasa no dori-min
   A    D D7
Ga-wu surenaide
        G    
Demo kimochi wo tsutaete 
     A
shimaeba itsuka
       F#m     
Kono yume wa samete shimae
  Bm
 darau na	

FEATURED: Easy ways to Find the Key of Any Song on your Musical Instruments.

  Em
Aoi kage ga
   A      D
Yurureru machikato
           G
Ki minno tori ko ni natte
     A
Shimae ba kitto
       F#m
Kono atsu wa jyujitsu
    Bm
Suru no motto
     Em
Uwasa no dori-min
   A    D D7
Ga-wu surenaide
        G    
Demo kimochi wo tsutaete 
     A
shimaeba itsuka
       F#m     
Kono yume wa samete shimae
  Bm
 darau na
  Em
Aoi kage ga
   A      D
Yurureru machikato