CHORDS: Jonce Hristovski – Македонско Девојче Chords on Piano and Ukulele

These are Македонско Девојче by Jonce Hristovski on Piano, Ukulele, Guitar & Keyboard.

[Intro]
C#m F#m B E
C#m F#m G#7 C#m

[Verse 1]
C#m
Македонско девојче,
F#m C#m
китка шарена,
C#m
во градина набрана
G#7 C#m
дар подарена.

[Chorus]
C#m F#m B 
Дали има на овој 
 E
бели свет
D C#m 
поубаво девојче 
G#7 C#m
од Македонче?
C#m F#m B 
Нема, нема не ќе 
 E
се роди
D C#m 
поубаво девојче 
G#7 C#m
од Македонче.

[Instrument]
C#m F#m B E
C#m F#m G#7 C#m

[Verse 2]
C#m
Нема ѕвезди полични
F#m C#m
од твојте очи,
C#m
да се ноќе на небо,
G#7 C#m
ден ќе раздени.

Check out Musical Tips from our Tips section

[Chorus]
C#m F#m B 
Дали има на овој 
 E
бели свет
D C#m G#7
поубаво девојче од 
 C#m
Македонче?
C#m F#m B 
Нема, нема не ќе 
 E
се роди
D C#m 
поубаво девојче 
G#7 C#m
од Македонче.

[Instrument]
C#m F#m B E
C#m F#m G#7 C#m

[Verse 3]
C#m
Кога коси расплети
F#m C#m
како коприна
C#m
лична е, и полична,
G#7 C#m
од самовила.

[Chorus]

C#m F#m B 
Дали има на овој 
 E
бели свет
D C#m 
поубаво девојче 
G#7 C#m
од Македонче?
C#m F#m B 
Нема, нема не ќе 
 E
се роди
D C#m 
поубаво девојче 
G#7 C#m
од Македонче.

[Instrumental]
C#m F#m B E
C#m F#m G#7 C#m
[Verse 4]
C#m
Кога песна запее
F#m C#m
славеј натпее,
C#m
кога оро заигра
G#7 C#m
срце разигра.

[Chorus]
C#m F#m B 
Дали има на овој 
 E
бели свет
D C#m G#7
поубаво девојче од 
 C#m
Македонче?
C#m F#m B 
Нема, нема не ќе 
 E
се роди
D C#m 
поубаво девојче 
G#7 C#m
од Македонче.