CHORDS: Himig Heswita – Ito Ang Araw Chords on Piano & Ukulele

These are Ito Ang Araw chords by Himig Heswita on Piano, Ukulele, Guitar, and Keyboard.

[Intro]
G D   G F#m Bm
 G  A   D
[Chorus]
     D 
 Ito ang araw na 
  G 
ginawa 
    F#m Bm
ng Panginoon:
       G  A
 Tayo'y magsaya 
at 
  D
magalak!
     D  
 Ito ang araw na 
 G
ginawa 
    F#m Bm
ng Panginoon:
       G  A 
 Tayo'y magsaya   
    D
at magalak!
[Verse 1]
     C    D7  
 Magpasalamat kayo sa 
  F#m Bm
Panginoon.
     Bb 
 Butihin S'ya. 
Kanyang 
 A      
gawa'y walang 
  D
hanggan.
     Bm    A  
 Sabihin ng sambayanan 
    D
ng Israel,
       Em A 
 "Walang hanggan 
     D
Kanyang awa!"
[Chorus]
     D    
 Ito ang araw na 
  G 
ginawa 
    F#m Bm
ng Panginoon:
       G  A 
 Tayo'y magsaya   
    D
at magalak!

Check out Musical Tips from our Tips section

[Verse 2]
      C  
 Kanang kamay ng 
 D7
Diyos sa 
F#m   Bm
ki'y humango.
      Bb  
 Ang bisig N'ya sa 
'kin ang 
A     D
tagapagtanggol
      Bm 
 Ako'y hindi 
    A  
mapapahamak 
   D
kailanman.
       Em A 
 Ipahahayag ko, 
     D
l'walhati N'ya!
[Chorus]
     D   
 Ito ang araw na 
  G  
ginawa 
    F#m Bm
ng Panginoon:
       G  A 
 Tayo'y magsaya   
    D
at magalak!
[Verse 3]
       
 Ang aking 
C    D7   
Panginoon, moog 
  F#m Bm
ng buhay.
      Bb   
 S'ya ang batong 
    A  
tinanggihan 
     D
ng taga-pagtayo
     Bm    
 Kahanga-hanga sa 
 A     D
aming mga mata,
     Em  A 
 Gawain N'ya: 
Purihin 
D
S'ya!
[Chorus]
     D    
 Ito ang araw na 
  G 
ginawa 
    F#m Bm
ng Panginoon:
       G  A 
 Tayo'y magsaya   
    D
at magalak!
     D    
 Ito ang araw na 
 G  
ginawa 
    F#m Bm
ng Panginoon:
       G  A 
 Tayo'y magsaya   
    D
at magalak!
 [Coda]
     A    
 Ito ang araw na 
  Bb  
ginawa ng 
   Gm  Cm
Pangino - on;
  Fm     Bb  
 Tayo'y magsaya  at 
B7 E
magalak!