CHORDS: Hangad – Sumilang Sa Buhay Namin Chords on Piano & Ukulele

These are Sumilang Sa Buhay Namin chords by Hangad on Piano, Ukulele, Guitar, and Keyboard
[Intro]
G C/G F/G C/D (2x)
[Verse 1]
   G   C    
Kay lamig ng hangin sa
  G/D   C
 gabing taimtim,
   G    C   
may tamis ang ngiting 
      Am    D
taglay ng mga bituin.
B/D# Em   D    C 
Kami ay nanabik sa l'yong
    G/B
 pag dating,
   Am   G/B   C  
ang ligaya'y tigib sa'ming
   C/D D
 damdamin
[Verse 2]
   G    C  
lsang tala'y sumilay
     G/D  C
 d'on sa papawirin,

Check out Musical Tips from our BLOG

   G    C   
maganda ang balita na
  Am   D
 hatid sa amin.
B/D# Em      D   
Ang mga anghel sa langit 
  C      G/B
ay nagsipag-awitan
   Am   G/B   
"Luwalhati sa D'yos sa
 C   C/D D
 kaitaasan"
[Chorus 1]
    CM7  D 
Ang pag-silang Mo, 
     Gsus G
Hesukristo
     CM7     D  
Tanda ng pag-ibig ng D'yos 
    Gsus G
sa mundo.
 Em    Em/D   B7  
Arning panalangin sana'y 
'yong dingin,
   C   G/B   Am 
na sumilang  ka nawa 
  C/D   G C/G F/G C/D
sa buhay namin.
[Verse 3]
  G      C    
Tanging hangad namin sa
 G/D    C
 lyong pagdating,
   G     C  
ay masumpungan Ka at 
  Am    D
manahan sa'min.
B/D#  Em    D   
Handog namin sa'Yo ang
 C    G/B
 puso't dalangin
   Am     G/B
kapayapaa't pag-ibig
  C      C/D D
 nawa'y pag-hariin
[Chorus 2]
    CM7  D 
Ang pag-silang Mo, 
     Gsus G
Hesukristo
     CM7    
Tanda ng pag-ibig ng 
 D      Gsus G
D'yos sa mundo.
 Em    Em/D   B7 
Arning panalangin sana'y
     Em
 'yong dingin,
   C   G/B   Am 
na sumilang  ka nawa
  C/D   Em
 sa buhay namin.
[Bridge]
  D     C  G/B 
lhanda ang sa-ri-Ii  sa 
  Am    G/B  F  Eb/F#
bugtong na anak ng Diyos.
[Chorus 3]
     DM7    E 
Ang pag - si - lang Mo,
     Asus A
 Hesukristo
     DM7    
Tanda ng pag-ibig ng 
 E      Asus A
D'yos sa mun-do.
  F#m    F#m/E  
A - ming pa-na-langin sa
  C#7      F#m
 - na'y 'yong dingin,
    D    A/C#
na su - mi - lang  
     Bm     A/C#
("Luwal - ha - ti sa D'yos!")
    D    A/C#
na su - mi - lang  
     Bm     A/C#
("Luwal - ha - ti sa D'yos!")
    D    A   
na su - mi - lang ka na 
  Bm  Bm/E
- wa sa bu-hay
   A A/D A/G A/D A
na - min