CHORDS: Armen Movsisyan (Արմեն Մովսիսյան) – Chords on Piano & Ukulele

These are the chords for by Armen Movsisyan on Piano, Ukulele, Guitar, and Keyboard
[Verse 1]
Dm               Gm
Arévn arten modétsél ér mayramoodin
Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին
C                  Dm
Tashdoom mi anmégh lrrootyoon ér diroom
Դաշտում մի անմեղ լռություն էր տիրում
Dm              Gm
Oo Meeyayn vérkér@ viravor hoghi
Ու միայն վերքերը վիրավոր հողի
C       A          Dm
Hooshoom éyin vor térr badérazm é knoom
Հուշում էին որ դեռ պատերազմ է գնում
Dm             Gm
khramadi métch mi badanee zinvor
խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր
C          Dm
garodov namag ér k@roum
Կարոտով նամակ էր գրում
Dm          Gm
na hishoom ér doon@ hayréni
Նա հիշում էր տունը հայրենի
A          Dm
Dzvaradz hayots lérrneroom
Ցվարած հայոց լեռներում
[Chorus]
Dm  Gm C  Dm
Mi latsir im mayrig
Մի լացիր իմ մայրիկ
Dm  Gm    A   Dm
sbasir ints yév yés g@kam
Սպասիր ինձ և ես կգամ
Dm  Gm  C   Dm
Yés kéz shad ém siroom
Ես քեզ շատ եմ սիրում
Dm  C  A  Dm
garodél ém im mayrig
Կարոտել եմ, իմ մայրիկ,
Dm  Gm C  Dm
yés hishoom ém khoskér@ ko
Ես հիշում եմ խոսքերը քո՝
Dm  Gm  A   Dm
Sirél hogh@ mér hayréni
Սիրել հողը մեր հայրենի
Dm   Gm       C  Dm
Yés hishoom ém artsounknér@ ko
Ես հիշում եմ արցունքները քո,
Dm  Gm       A   Dm
Yérp badmoom éyeir chartéri masin
Երբ պատմում էիր ջարդերի մասին
Dm   Gm   C  Dm
Yés hishoom ém doon@ mér
Ես հիշում եմ տունը մեր
Dm  Gm     A   Dm
Mér pagee partin dzératsadz
Մեր բակի բարդին ծերացած
Dm   Gm       C  Dm
Yés hishoom ém khokhotchn arrvagee
Ես հիշում եմ խոխոջն առվակի
Dm  Gm     A   Dm
Oo mangagan khaghérWs antsadz
Ու մանկական խաղերս անցած

Check out Musical Tips from our BLOG

[Verse 2]
Dm              Gm
Oo lsvéts hraman mee vorod tgh@rtadz
Ու լսվեց հրաման մի որոտ դղրդած
C           Dm
Dzanr argéri dag hogh@ dnkadz
Ծանր արկերի տակ հողը տնքած
Dm         Gm
Tsérkin hratsan namage dzotsoom bahadz,
Ձեռքին հրացան, նամակը ծոցում պահած,
C     A         Dm
Dghan arratch nédvéts adamnére@ séghmadz,
Տղան առաջ նետվեց ատամները սեղմած
F         C
Bédk ér antsnél @ntamén@ hayroor,
Պետք էր անցնել ընդամենը հարյուր
Gm          Dm
Log hayroor kayl hayréni hoghee
Լոկ հարյուր քայլ հայրենի հողի
Dm               Gm
Payts inchkan gardj én kaylér@ Khaghagh
Բայց ինչքան կարճ են քայլերը խաղաղ
C       A       Dm
Yév inchkan yérgar tashdoom ays grrvee
Եվ ինչքան երկար դաշտում այս կռվի
Dm              Gm
Oo hangardz gardzés lrréts amén inch
Ու հանկարծ կարծես լռեց ամեն ինչ
C              Dm
D@ghan hntsvadz hasgee bés @ntag
Տղան հնձված հասկի պես ընկավ
Dm            Gm
Tsérrkéroom séghmadz namag@ dzagvadz
Ձեռքերում սեղմած նամակը ծակված
A         Dm
Haytsk@ ooghvadz gabooyd yérgreen
Հայացքը ուղղված կապույտ երկնքին
Dm  Gm    C  Dm
Na nayoom ér gabooyd yérg@nkeen
Նա նայում էր կապույտ երկնքին
Dm    Gm A   Dm
Oo hishoom ér doon@ hayrénee
Ու հիշում էր տունը հայրենի
Dm  Gm   C  Dm
Oo paguee parteen dzératsadz
Ու բակի բարդին ծերացած
Dm     Gm   A   Dm
Voree dag mayr@ gsbasi namagueen
Որի տակ մայրը կսպասի նամակին

Master all Chord Shapes easily with our Guitar and Ukulele Chord Tab Generator

[Verse 3]
Dm               Gm
Arévn artén modétsél ér mayramoodeen
Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին
C              Dm
hrédanoo tsayn@ lsvoom ér hérvoom
Հրետանու ձայնը լսվում էր հեռվում
Dm               Gm
Oo miayayn mahamérts @ngadz hayorteen
Ու միայն մահամերձ ընկած հայորդին
C              Dm
Hayots lérrnéree yérkn ér yérkoom
Հայոց լեռների երգն էր երգում՝
[Outro]
Dm C A   Dm
T@rtchéyee m@dkov doon
Թռչեի մտքով տուն
Dm   C  A  Dm
Oor im mayrn é artoon
Ուր իմ մայրն է արդուն…